Дніпровокам’янська філія І-ІІ ст. КЗ "Ганнівський НВК"


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
hotlog_js="1.0"; hotlog_r=""+Math.random()+"&s=2197240&im=303&r="+ escape(document.referrer)+"&pg="+escape(window.location.href);

Виховна робота

 

 

 

 

ВИХОВНА МЕТА ШКОЛИ:

 

"ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ"

 

 

Основною метою виховної роботи є виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

 

Реалізація основних завдань і принципів виховної діяльності:

 

Громадянське виховання – це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей.

 

Національно-патріотичне виховання– це створена впродовж століть самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних сформувати світоглядну свідомість і ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь.

 

Морально-етичне виховання передбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.

 

Правове виховання – це складова частина виховання, яка спрямована на формування у учнів правової свідомості, вмінь і навичок розумно діяти у правовому полі, активної позиції у правовій сфері.

Художньо-естетичне виховання передбачає розвиток в людині почуттів прекрасного, формування вмінь і навичок творити красу у навколишній дійсності, вміти відрізняти прекрасне від потворного, жити по законам духовної краси.

 

Військово-спортивне і фізичне виховання спрямоване на зміцнення здоров`я учнів, фізичний розвиток, виховання національної свідомості і патріотизму, розвиток морально-вольових і фізичних якостей.

 

Трудове виховання – складова всебічного гармонійного розвитку особистості учнів, їх фізичних, моральних, розумових, естетичних здібностей і якостей у процесі організації різноманітної трудової діяльності.

 

Професійна орієнтація молоді – цілеспрямована діяльність педагогічних працівників, що передбачає надання допомоги вихованцеві у правильному виборі професії.

 

Екологічне виховання передбачає озброєння учнів знаннями в царині екології, виховання любові до природи, навколишнього середовища.

 

 

ЖИТТЯ - ЯСКРАВЕ